با برگذاری مسابقات جام حذفی برای رده های پایه فوتبال موافق هستید؟
(54%) 27
بله
(46%) 23
خیر

تعداد شرکت کنندگان : 50