loading...

علیرضا صیادی مربی فوتبال

  انسان ها به حکم ضرورت زندگی،ناگزیر از بیان حوادث گوناگونی هستی اند و بدین سبب دانسته یا ندانسته آگاهی های پراکنده ای را در باره اشیا و امور فراهم آورده،آن هارا تعمیم می دهند و

فروشگاه سایت      برنامه های مربیگری                                                   


                                     تمرینات فوتبال


                                                           تمرینات فوتسال


                                                                                    دربازبانی


                                                                                                   اکادمی ها


                                                                                                                   مربیگری فوتسال


نتیجه تصویری برای خرید کارت شارج

فلسفه مربیگری می تواند دارای اهداف زیر باشد

سیاوش -اکبری بازدید : 4137 جمعه 23 / 12 / 1392 نظرات (1)

 

انسان ها به حکم ضرورت زندگی،ناگزیر از بیان حوادث گوناگونی هستی اند و بدین سبب دانسته یا ندانسته آگاهی های پراکنده ای را در باره اشیا و امور فراهم آورده،آن هارا تعمیم می دهند وبرای خود،جهان- بینی یا نگرشی جامع، می سازند.می توان حهان بینی هر فرد را فلسفه ی آن فرد نامید.هرفردی درزندگی خود فلسفه ای دارد که ممکن است از فلسفه فکری خود آگاه باشد،یا بدون توجه به آن تصمیم گیری و عمل نماید

در زمان مربیگری،فلسفه مربیگری بیشتر از دانش و آگاهی از یک ورزش به مربی کمک می کند؛تا سرمایه خود را که همان دانش و آگاهی است حفظ نماید.داشتن یک فلسفه تردید و دودلی مربی را درباره شکل بندی قوانین تمرین،سبک بازی،انضباط،چشم انداز رقابت،اهداف کوتاه و بلند مدت و بسیاری از دیگر فعالیت های مربیگری را از بین می برد .فلسفه راستین مربیگری باید به گونه ای طراحی شود که اهدافش دارای رسالت انسانی برای رستگاری بشر باشد،زیرا تمام تلاش ها برای سالم سازی،آرامش و آسایش جامعه می باشد.مربیان بدونداشتن فلسفه ای که خوب توسعه یافته باشد،در جهت یابی ضعیف خواهند بود و برای تسلیم شدن در مقابل فشارهای خارجی آمادگی دارند.

 

فلسفه مربیگری می تواند دارای اهداف زیر باشد :

-1 کسب درآمد و گذراندن زندگی 7.قانون پذیری انسان ها

-2 کسب شهرت در همه ابعاد مربیگری 8.شادابی و نشاط جامعه

-3 ارشاد و هدایت انسان ها 9.بهداشت عمومی و سلامت جامعه

 -4تبلیغات ایدئولوژی خاص 10.اقتصادی پویا در جامعه

 -5گذراندن اوقات فراغت 11.ایجاد روابط اجتماعی مناسب

 -6دوستی و محبت به انسان ها 12.نشان دادن برتری نژادی

توسعه فلسفه مربیگری

شهرت بسیاری از مربیان مشهور به خاطر فلسفه مربیگری آن هاست.این مربیان در ابتدای کار،هنر مربیگری را کشف کرده اند و بسیار زود عقیده ای فلسفی را،در سطحی وسیع به کار برده اند.آن ها علیرغم میل و موافقت دیگران با فلسفه خاص مربیگریشان به وسیله یک راه ماهرانه،توانایی دستیابی به اهداف مورد نظر را بالا برده اند.در روند اصول فلسفه مربیگری ارزشیابی بسیار مهم است.اگر ارزشیابی مطلوب باشد، سبب تقویت اصول میگردد.اگر ارزشیابی نا مطلوب باشد و دائماً این حالت نا مطلوب تکرار شود ممکن است که پی ریزی اصول دیگری را سبب شود.

فلسفه برنده شدن درمسابقات ورزشی یکی ازدغدغه های مربیان است.برنده شدن به هر قیمتی درورزش حرفه ای باعث شده تا بعد انسانی ومعنوی ورزش کمرنگ شود . پدیده دوپینگ،مسائل زیاد پشت پرده وروابط حاشیه ساز نشان از یک فلسفه تخریبی در حرفه مربیگری دارد .

فلسفه مربیگری مثبت می تواند باعث اثرات زیر شود :

-1 تعمیم و گسترش اخلاق انسانی در سطوح جامعه

-2 گسترش ورزش و وحدت ملی در جامعه

-3 اثر گذاری در اقتصاد جامعه

-4 تعمیم و گسترش سلامت و بهداشت در جامعه

-5 فرهنگ سازی در ابعاد رفتاری افراد جامعه

مربیگری چیست؟

در ورزش،مربیگری به عنوان مجموعه فعالیت ها و دستورالعمل های سازمان یافته ای توصیف گردیده، که به پیشرفت،تکامل و موفقیت ورزشکار یا ورزشکاران کمک می کند. مربیگری تنها به معنی کمک به دیگران برای آموزش مهارت های ورزشی،افزایش توانمندی و بارور کردن نیروهای بالقوه آنان نیست،بلکه شناخت و تأمین نیازهای اساسی آنان را نیز در بر می گیرد.در گذشته بیشترمربیان مهارت های مربیگری را پس از سال ها آزمایش و خطا می آموختند.اما این خطاها چه بسا ضایعاتی به دنبال داشت.با توجه به بهره گیری از تجارب سایر مربیان، اطلاعات و دانش روز پژوهش صدها دانشمند در سال های گذشته می توان تعداد خطاها را کاهش داد.مربیانی موفق اند که می توانند مهارت های تازه رابیاموزند وبهاندازه کافی انعطاف پذیرند .

یک مربی باید علوم کلیدی زیر را بداند :

-1 فلسفه مربیگری 5.برقراری ارتباط

-2 علوم تربیت دنی(فیزیولوژی،تغذیه،.....) 6.فنون آموزش ورزش

-3. تکنیک-تاکتیک 7.روانشناسی ورزش

-4 برنامه ریزی 8.مهارت های مدیریتی

داشتن مجوز مربیگری و قرارداد مکتوب از وظایف مهم یک مربی است که بدون آن نباید به این حرفه بپردازد .

وظایف مربی

-1 داشتن ورزشکاران موفق 10.آراستگی ظاهر

 -2ایجاد سرگرمی برای خود و ورزشکاران 11.مسئولیت ایمنی

-3 کمک به بهبود مهارت های ورزشکار 12.تعهدات اخلاقی

-4 درستکاری 13.راز داری

-5 علاقه به تربیت ورزشکاران 14.عدم سوء سابقه

-6 احترام به قوانین 15.نظم و انضباط

 -7احترام به داوران 16.وجدان کاری

 -8مقابله با دوپینگ 17.تسلط بر خود

-9 داشتن روابط صحیح 18.تمایل به تغییر

یکی از مشکل ترین وپیچیده ترین شغل های جهان مربیگری است.یک مربی باید مهارت و دانش فوق العاده ایداشته باشد،تا ورزشکاران ماهری راپرورش دهد.مربیان باید به روش های کاروفنون ورزشی آشنایی کامل داشته و از فیزیولوژی و سایرعلوم ورزشی آگاهی داشته باشند.علاوه برعلوم مختلف ورزشی باید به دانش روانشناسی،بدنسازی و .... مجهز شوند تا بتوانند موفق شوند .

مربی باید :

-1هدف دار بودن وداشتن اهداف والا را به شاگردان خود بیاموزد.

-2مسیر و جهت حرکت و نیل به هدف را ترسیم کند ودر تحق هدف پش آهنگ باشد.

-3برای انجام تمرینات به طور منظم و مرتب،احساس مسئولیت کند.

-4.اعتماد به نفس،آگاهی،پشتکار،دوستی وصمیمیت،انصاف واهمیت قائل شدن برای مسابقات رابه شاگردان بیاموزد.

-5دانش کافی برای درمان دردها و آسیب دیدگی ها را داشته باشد.

-6قادر باشد که بازخورد مناسبی را برای تمامی شاگردان در جلسه تمرین ایجاد کندآنان را از وضعیت خویش مطلع کند؛ کاری کند که احساس کنند تمرین بسیار جدی است. با آنان در مورد زندگی و اهدافشان صحبت کند.

-7قابلیت ارئه توضیح کافی برای انجام یک عمل خاص را داشته باشد.

-8با شاگردان صادق باشد و در ارزیابی کار آن ها صادقانه سخن بگوید.

-9پیگیر قوانین جدید در رشته مورد نظر باشد.

-10رأی داوران را در مسابقات پذیرا باشد.

-11هنگام باخت شهامت تبریک گفتن به تیم یا ورزشکار برنده را داشته باشد.

-12به شاگردان خود آموزش دهد به دیگران صدمه نزنند.

-13 13. آینده نگر باشدو واضح تر از ورزشکان خود ، آن چه را که در پیش است ملاحظه کند.

-14نسبت به افکار و تمایلات ورزشکاران خود حساس بوده و به نظرات آنان توجه داشته باشد.

-15آماده آموختن از دیگران باشد.

آشنایی با روش های مربیگری

روش ها و سبک های مربیگری از دیدگاه های مختلف مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته که اهم این سبک ها از روش های ساده و سنتی کار خود را آغاز کرده و به تدریج از روش های علمی برای افزایش کارایی و اثر بخشی استفاده نموده اند.مهم ترین اصل در سبک های مربیگری،نوع رفتار،شخصیت مربی و روابط صحیح او با ورزشکار می باشد.شخصیت و سبک فردی مربی است که تصمیم گیری های وی را در امور مختلف باعث می شود.باید عوامل تأثیر گذار بر نحوه عملکرد مربی شناسایی شود تا در جهت بهبود و اثر بخشی آن گام برداشت.

با نظری دقیق به اجرای ورزشکار در مسابقات و رقابت های ورزشی مشاهده می شود که،عده زیادی از ورزشکاران با وجود داشتن قابلیت ها و مهارت های فنی،به خاطر عدم انگیزه و سبک های نادرست مربیگری؛قادر به ارائه همه توانایی های بالقوه خویش نیستند و در نتیجه از میزان تفکر،تمرکز،توجه،تسلط و میزان تصمیم گیری آنان کاسته شده؛دچار سردر گمی و اضطراب می گردند.

سبک های مربیگری

برخی از اعمال مربی که با هم ترکیب شده،بیانگر سبک آن مربی است.سبک های مربیگری هر فرد تعیین کننده این است که:

-1چگونه تصمیم بگیرد

-2کدام مهارت ها و راهبرد ها رآموزش دهد.

-3چگونه سازمان دهی کند.(تمرین و مسابقات)

-4برای تربیت ورزشکاران منضبط از چه روش هایی استفاده کند.

-5برای رسیدن به اهداف، چگونه برنامه ریزی کند.

سبک های مربیگری به سه عامل بستگی دارد : 1. شخصیت مربی 2. طبیعت ورزش مورد نظر3.شرایط خاص وابسته به خصوصیات سنی و توانایی

انواع سبک های مربیگری

-1شیوه آمرانه

-2شیوه تسلیم و واگذاری

-3شیوه تشریک مساعی

-1شیوه آمرانه

در این روش،همه تصمیم گیری ها با مربی است.نقش ورزشکار آن است که به فرامین مربی عمل کند.

فرض زیر بنایی این رویکرد آن است که مربی دارای دانش و تجربه بوده و بنابراین اوست که باید به ورزشکار بگوید چه کار کند و ورزشکار نیز باید فرمان را دریافت و اجرا نماید .

خصوصیات مربیان سبک آمرانه

1.از لحاظ شخصیتی این مربیان با نفوذ و خود مدار می باشند.

2.به عقاید خود تعصب شدید دارند.

3.بسیار منضبط اند و روی آن تأکید دارند.

4.خالق جو و فضای مناسب برای موفقیت می باشند.

5.در مورد خطا ها سخت گیرند.

6.برای سازمان دهی قابلیت خوبی دارند.

7.ایجاد شرایط سخت برای موفقیت ورزشکاران نیز از ویژگی های این مربیان است.

.8این مربیان برای شاگردانی مؤثرند که در سطوح رقابتی بالایی قرار دارند.

9.ورزشکاران حساس نمی توانند با این مربیان کار کنند.

-2سبک تسلیم و واگذاری

در این روش مربی در تصمیم گیری نقش کمرنگی دارد.تقریباً هیج نوع آموزشی نمی دهد؛ نسبت به ورزشکاران اعمال نفوذ ناچیزی دارد ومسائل انصباطی را تنها،در موارد بسیارضروری حل وفصل می کند. مربیانی که چنین شیوه ای را بر می گزینند،یا فاقد صلاحیت لازم برای آموزش دادن اند؛یا تنبل تر از آنند که آنچه را لازمه مربی بودن است انجام دهند و یا در اصل از معنی مربی بودن بی اطلاعند.از لحاظ شخصیتی این مربیان غیر جدی و باری به هر جهت اند. این مربیان برای ورزشکارانی مناسب اند که برای تفریح و سرگرمی ورزش می کنند.

خصوصیات مربیان سبک تسلیم و واگذاری

1.فاقد قدرت تصمیم گیری اند.

2.از لحاظ روحی متعادل نیستند.(افراطی و تفریطی)

3.مثبت گرا و بی علاقه اند و همه کارها را آسان می گیرند.

4.تعهد کافی ندارند.

5.در سازمان دهی و برنامه ریزی ضعیف اند.

-3سبک همکاری و تشریک مساعی

مربیانی که این روش را بر می گزینند، ورزشکاران را در تصمیم گیری ها شرکت می دهند.چنین مربیانی اگر چه مسئولیت خود را در رهبری و هدایت شاگردان به سوی اهداف تعیین شده می شناسند،اما می دانند که اگر نوجوانان فرصت شرکت در تصمیم گیری ها را نداشته باشند؛ نمی توانند به بزرگسالان مسئول تبدیل شوند.این نوع مربیگری بیشترین بازده را در میان اکثریت ورزشکاران داراست.

خصوصیات مربیان سبک همکاری و تشریک مساعی

1.افرادی خونگرم و صمیمی به نظر می رسند.

2.انعطاف پذیر وخلاق اند.

3.نزد همه محبوبیت دارند.

4.مؤدب و دارای کمال اند.

5.جو و محیط مناسبی را برای پیشرفت ایجاد می کنند.

.6از لحاظ شخصیتی این مربیان شاگرد مدار می باشند.

7.نزد این مربیان موفقیت با شرکت توأم است و اعتقاد دارند هر اشتباهی قابل جبران است.

8.اعتماد به نفس را در شاگردان پرورش می دهند.

آشنایی با چگونگی هدایت و آموزش ورزشکاران

 فلسفه مربیگری ← اصول مربیگری ← روش های مربیگری ← هدایت ورزشکاران

احتمال پیروزی برای آن دسته از مربیان که مهارت ها را به نحو مؤثر آموزش می دهند و عواطف قهرمانان را پرورش می دهند بیش ازافرادی است که از عهده این کار بر نمی آیند.یک مربی موفق چیزهایی بیش از یک مربی پیروز دارد وموفقیت درمربیگری یک مبارزه است.یک مربی موفق برای هدایت وآموزش

ورزشکاران باید :.

1.ساختار سازمان هایی را که برای آن ها کار می کند خوب بشناسد به عنوان مثال تیم ملی،باشگاه و....

2.فلسفه و شیوه مربیگری خود را مشخص کند.

3.رئوس کلی و جدول زمانی فعالیت های فصل تمرینی را مشخص کند.

4.برنامه کلی از رئوس و سر فصل ها داشته باشد.

5.شناخت کافی از پشتوانه های مالی داشته باشد.

6.یک فرم اطلاعات مخصوص بازیکنان تهیه کند.

7.چگونگی رفت و آمد ورزشکاران را مشخص کند.

8.برای انتخاب کاپیتان برنامه ریزی کند.

9.وسایل مورد نیاز تمرین شخصی را برای ورزشکاران آماده کند یا از آن ها بخواهد که تهیه کنند.

10.چنان چه ورزشکاران از نسل جوان یا نوجوان باشند،یک برنامه آشنایی با والدین آن ها ترتیب دهد.

11.برنامه استفاده از تسهیلات ورزشی مثل سالن ها،استخر و... را مشخص کند.

12.اقدامات لازم را جهت رویارویی با شرایط جوی مختلف به عمل آورد.

13.در صورت لزوم دستیاران خود را انتخاب و با کمک آن ها برنامه فصل را تدوین کند.

14.همه ورزشکاران در ابتدا معاینه ی پزشکی شوند ودر طی فصل تحت نظر باشند.

15.مربی باید از وظایف خود هنگام وقوع حادثه اطلاع داشته باشد.

16.یک برنامه آمادگی جسمانی مرتبط با رشته ورزشی مورد نظر تهیه نماید.

17.اقدامات مناسب ایمنی را به عمل آورد.

رئوس برنامه آموزشی شامل :

1.مشخص کردن اهداف آموزشی

2.انتخاب مطالب آموزشی

3.سازمان دهی موارد آموزشی(محتوای آموزشی)

1. مشخص کردن اهداف آموزشی

مثل یک مسافر،مربی باید دقیقاًمقصد خود را بداند.تدارک رئوس کلی برنامه امکان ندارد،مگر این که مربی اهداف آموزشی خود را بداند.این اهداف باید با فلسفه و سازمان مورد نظر سازگاری داشته باشد.اهداف باید به گونه ای نوشته شوند که بعداً مربی بتواند مشخص کند، آیا بدان ها دست یافته یا خیر؟

اهدافی که چالش انگیز هستند در مقایسه با اهداف ساده و آسان،اجرای بهتری را سبب می شوند . وقتی رشته ای از اهداف به هدف بزرگتری منجر شوند اثرات بیشتری تولید می کنند . یکی از مشکلات مربی تیم این است که هر از کدام از افراد تیم، درک متفاوتی از هدف تیم دارند . برخی دسترسی به آن را ساده و برخی مشکل می - پندارند . مربیان کارآمد نه تنها از این اختلاف آگاه اند، بلکه تمایل دارند که هر ورزشکار اهداف شخصی نیز داشته باشند و متعهد باشند به این اهداف برسند .

رقابت به تعیین اهداف عالی تروافزایش تعهد منجرمی شود.اهدافی نیزکه همه اعضای تیم درآن شریکندمعمولاً به اجرای بهتری منجر می شوند .

2. انتخاب مطالب آموزشی

موضوعات انتخابی برای آموزش به ورزشکارانباید نشأت گرفته از اهداف آموزشی باشد.ورزشکار باید چه چیزی را یاد بگیرد تا به این اهداف برسد.(تهیه فهرست از این نکات) از دو طریق می توان تعیین کرد که،محتوای آموزشی برای ورزشکاران مفید است یا نه:

1.از طریق مشورت با سایرمربیان

2.تهیه چک لیست مناسب و مطابقت اهداف با چک لیست،مثل:

آیا مهارت ها در حد منطقی بدون خطر هستند؟

آیا ورزشکاران برای انجام دادن مهارت از قدرت بدنی کافی برخوردارند؟

آیا ورزشکاران برای شروع یادگیری مهارت ،هماهنگی حرکتی کافی دارند؟

آیا ورزشکاران برای شروع یادگیری موضوع مورد نظر،از رشد عاطفی و عقلانی کافی برخوردارند؟

اگر پاسخ هر یک از پرسش ها منفی بود،آن موضوع آموزشی از فهرست حذف و جایگزین مناسب انتخاب شود .

عواملی که می تواند مانع انجام کار به نحو مطلوب شود :

1.کل زمان موجود برای تمرین

2.نسبت تعداد ورزشکاران به مربیان

3.سطح آمادگی ورزشکاران

4.سرعت یادگیری ورزشکاران

5.امکانات و تسهیلات موجود

1. زمان تمرین

آیا ورزشکاران می توانند با در نظر گرفتن زمان موجود آن چه را که برای آموزش و تمرین انتخاب شده است بیاموزند؟هیچ فرمولی برای این پرسش وجود ندارد و مربی باید از تجربه و تشخیص خود استفاده کند.ترجیحاًمربی باید موضوعات آموزشی را بیشتر از آن چه فکر می کند ورزشکاران دارند،انتخاب کند چون اگر ورزشکاران آماده یادگیری باشند ؛همیشه دستش پر است.

2. نسبت تعداد ورزشکاران به مربیان

در ورزش های تیمی وانفرادی اگر تعداد ورزشکاران بیشتر از 20 نفر بیشتر باشد و مربی دستیار یا دستیارانی نداشته باشد راه دشواری در پیش دارد.نسبت 10 ورزشکار در برابر یک مربی پیشنهاد می شود.

3. سطح آمادگی ورزشکاران

سطح آمادگی ورزشکاران تعین می کند که آیا آن ها آمادگی یادگیری یک مهارت خاص را دارند یا خیر.این سطح به عوامل مختلفی بستگی دارد مانند:

ویژگی هایی که آن ها به ارث برده اندو سرعت شکوفایی این ویژگی هاتجربیات پیشین آن ها به ویژه رفتارهایی که از پیش آموخته اند .

4. سرعت یادگیری

در ورزشکاران متفاوت است و مربی باید به آن توجه کند.

5. امکانات و تسهیلات تسهیلات و لوازم موجود می توانند بر میزان یادگیری ورزشکاران تأثیر داشته باشند.بهعنوان مثال ورزشکاران در سالنی که دارای 6 حلقه بسکتبال است بهتر می توانند مهارت شوت کردن را یاد بگیرند تا سالنی که تنها دو حلقه دارد .

3. سازمان دهی موارد آموزشی

ترجیحاً پس از انتخاب موارد آموزشی که انتخاب شده اند،ضروری است آن ها را دریک قابل سازمان -دهی کرد.تهیه یک جدول مناسب به این موضوع کمک می کند؛برای ساختن یک جدول آموزشی مربی باید انواع مهارت ها را مشخص و طبقه بندی کند.مهارت های پایه در ابتدای جدول و مهارت های پیچیده تر در انتها قرار می گیرند. درجدول آموزشی باید در هر جلسه تمرین، زمان مشخصی در نظر گرفته شود تا، ورزشکاران به اختیار خود مهارت ها را تمرین کنند.نباید انتظارداشت ورزشکاران تمام مهارت هایی راکه در جدول تعیین شده ،یاد بگیرند؛به این دلیلباید یک جدول واقع بینانه تدوین کرد.

مهارت های ارتباطی مربی

1.تقویت ارتباط در برقراری ارتباط 5.یادگیری چگونه گوش دادن

2.برقرار نمودن ارتباط به روش مثبت 6.تقویت ارتباط های غیر کلامی مربی

3.ارسال پیام با بار اطلاعاتی زیاد 7.کاربرد اصول تقویت

4.ثبات در ارتباط

1. تقویت ارتباط در برقراری ارتباط

برای برخی از افراد در جامعه نمی توان ارزشی قائل بود چون:

1.ممکن است در باره آن چه که می گوید اطلاعات کافی نداشته باشد.

2.اغلب مطالب را تحریف می کند و به راحتی دروغ می گوید.

3.این افراد همواره منفی بافند.

4.طوری صحبت می کنند که گویی دیگران چیزی نمی دانند.

اعتبار مربی در زمینه ارتباط،در اعتمادی که ورزشکاران نسبت به گفته های وی پیدا می کنند تجلی می یابد .همیشه در آغاز ورزشکاران برای مربیان اعتبار و احترام فراوانی قائل اند . از آن به بعد به خود مربی بستگی دارد که این شرایط را حفظ کند . مربی با انجام کارهای زیر می تواند بر اعتبار خود بیافزاید :

1.از سبک تشریک مساعی استفاده کند.

2.درباره رشته ورزشی خود دانش لازم را کسب کند و یا حد اقل درباره دانشی که دارد صداقت داشته باشد.

3.در برخورد با ورزشکاران،قابل اطمینان،منصف و با ثبات باشد.

4.از خود،گرمی ،دوستی ودرک نشان دهد.

5.از روش مثبت در مهارت ارتباطی استفاده کند.

2. برقرار نمودن ارتباط به روش مثبت

از مهم ترین مهارت های مربیگری و یا جنبه های دیگر زندگی برقراری ارتباط به روش مثبت است. روش مثبت بر تحسین و پاداش برای تقویت رفتار مطلوب تأکید دارد.در حالی که روش منفی ازتنبیه وانتقادبرای For بر طرف ساختن رفتار نا مطلوب اسفتاده می کند . روش مثبت،به ورزشکاران کمک می کند تا به عنوان یک انسان برای خود ارزش قائل باشندو برای مربی به دنبال خود اعتبار و احترام به همراه دارد . روش مثبتبه این معنا نیست که هر پیامی باید پر از تحسین و احساسات تعارف آمیز باشد . تحسین بیش از حد باعث می -شود ورزشکاران در مورد صداقت پیام مربی دچار تردید شوند و از ارزش پیام نیز کاسته می شود .

3. ارسال پیام با بار اطلاعاتی زیاد

برخی از مربیان فقط ژست مربیگری را می گیرندو اطلاعات دقیقی به ورزشکاران نمی دهند و هم چون یک قاضی ارتباط برقرار می کنند یا از سایر مربیان تقلید می کنند. این مربیان همیشه بر چسب بد یا نادرست به رفتار شاگردان می زنند و بعداًمی فهمند که اشتباه است.مربی باید زمانی ورزشکاررا ارزشیابیکند که ورزشکار نمی داند . در واقع باید رفتار ورزشکار را ارزشیابی کند .

4. ثبات در ارتباط

برقراری ارتباط با ثبات در هنگام مربیگری وقعاً دشوار است.این بسیار آسان است که مربی درباره چیزی موعظه کند و خود کاری خلاف آن انجام دهد،یا یک روز عملی را انجام دهد وفردا خلاف آن ازویسر بزند . این جاست که ورزشکار این پیام های در هم وبرهم را مشاهده کرده ودچار سر در گمی می شود .

گاهییک مربی از ورزشکار می خواهد در هنگام بازی احساسات خود را کنترل کند،اما خود با داور با خشم وغضب رفتار می کند .یک مربی از ورزشکار می خواهد به همبازی های خود احترام بگذارد،اما خود با آن ها رفتار خوبی ندارد .وفا نکردن به عهد،مشکل دیگری از فقدان ثبات است که می تواند نتایج ویرانگری به همراه داشته باشد . البته مربیان از روی عمد نمی خواهند که بی ثبات و ریا کار باشند، بلکه این بیشتر به علت بی توجهی به رفتارشان است .

ورزشکاران این نگرش را دارند که مربی اشتباه نمی کند،بنابراین دیدن بی ثباتی مربی یک تجربه خرد کننده برای آن ها به حساب می آید . رفتار مربیان باید مانند گفتارشان درست باشد و در رفتار خود دارای ثبات باشند .

5. یاد گیری چگونه گوش دادن

ضعف مهارت های شنیداری سبب ایجاد شکست در فرایند ارتباطی می شود.برخی مربیان شنوندگان

ضعیفی هستند زیراچنان مشغول فرمان دادن هستند که،هرگز به دیگران فرصت حرف زدن نمی دهند . آن ها فکر می کنند همه چیز را می دانند و ورزشکاران چیزی برای گفتن ندارند . شنیدن فعال یک مهارت بزرگ است .شنیدن فعال هنگامی مؤثر است که ورزشکار دریابد شما احساسات او را می پذیرید .

چگونه باید مهارت های شنیداری را بهبود بخشید /

1.مهم ترین کار این است که مربی نیاز به شنیدن را بپذیرد.

2.تمام توجه خود را به آن چه گفته می شود،معطوف کند.

3.مربی هنگامی که چیزی را درک نمی کند سؤال کند.

4.مربی نباید گفته ورزشکار را قطع کند و اجازه دهد حرف وی خاتمه یابد.

6. تقویت مهارت های ارتباطی غیر کلامی

در دنیای ورزش موقعیت های متعددی پیش می آید که برقراری ارتباط غیرکلامی برای اجرای مطلوب فعالیت ها،به خصوص در ورزش های تیمی ضروری است. ارتباط غیر کلامی ماهرانه، برای یک مربی با تجربه اهمیتی برابر با ارتباط های کلامی دارد.

انواع ارتباط های غیر کلامی

1.حرکات بدن: اشاره ها،حرکات دست ها و حرکات سر و...

2.رفتارهای لمسی:دست زدن به شانه کسی،دست کسی را در دست گرفتن و...

3.ویژگی های صدا:کیفیت صدا،لحن و آهنگ صدا و...

4.موقعیت بدن:حالت فضای بین مربی و دیگران نوعی ارتباط است.«استقبال سرد» نمونه ای از این گونه ارتباط است.

5.چگونگی راه رفتن،اشارات مربی،چگونگی عنوان کردن مطلب و....

7. کاربرد اصول تقویت

تقویت اشاره به نتایج رفتار ها دارد.«اصلاح رفتار»واژه ای است که مفهوم آن استفاده منظم ازاصول تقویت است.تقویت مثبت هنگامی است که نتیجه انجام عملی مثبت؛و مربی به انجام مجدد آن تمایل دارد.اما تقویت منفی زمانی است که نتیجه عمل منفی و مربی خواستارترک آن است.باید توجه داشت که به اجرا پاداشداده شود نه به نتیجه . به ورزشکاران برای کنترل رفتار،قضاوت خوب و توانایی به عهده گرفتن مسئولیت ها پاداش داده شود .

برنامه ریزی تمرینیکی از مهم ترین مسئولیت های مربی ،طراحی برنامه تمرینی ورزشکار می باشد.طراحی بر نامه تمرین باید به صورت پیوسته ادامه داشته باشد.برنامه تمرینی باید با توجه به قابلیت های ورزشکاران تنظیم شود که این به عوامل زیادی بستگی دارد.

سن 4. هدف از تمرین

2.جنس 5.سابقه تمرینی آمادگی روحی و روانی

3.زمینه قبلی ورزشکار

اصـــــــــول تمـــــــــــــــرین

1.اصل اضافه بار 6.تداوم

2.اصل ویژگی تمرین 7.سطح آمادگی

3.شدت تمرین 8.انگیزه

4.مدت تمرین 9.تکنیک

5.گرم کردن 10.بازگشت به حالت اولیه

دلیل عمده برنامه ریزی،اطمینان یافتن از ایجاد سازگاری های منظمی است که ورزشکاررا به هنگام مهم ترین مسابقات،به اوج آمادگی برساند

 

 

 

ارسال نظر برای این مطلب
این نظر توسط مسعود در تاریخ 8 سال پیش و 2:45 دقیقه ارسال شده است

سلام

خسته نباشید جناب اقای صیادی

مطالب بسیار خوبی در وبتان هست و انشالله که موفق باشید


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
جدول لیگ های استان بوشهر

جدول لیگ دسته یک فوتبال بزرگسالان استان بوشهر-۹3-94 جام اطلس خلیج فارس


نیم فصل دوم


ردیفتیم هابازیامتیاز
1پتروشیمی جم خرموج142028
2توحید بوالخیر1426
3سرخپوشان برازجان1425
4ابوذرکلمه1421
5شاهین آپخش1421
6امید گناوه1419
7سپاهان بوشهر1417
8سپاهان خرموج1414
9پویا دیلم1410
10توحید بوشهر149

گلزنان لیگ93-94


جدول گلزنان تا پایان هفته سیزدهم

15 گل
رسول دشتیاری ( سپاهان بوشهر )

10 گل

 حسین ابراهیمی ( پتروشیمی جم خورموج )

9 گل

رسول پورآزاد ( ابوذر دشتستان )

8 گل

بهنام علیپور ( سپاهان خورموج ) 

6 گل
 ماشالله (یوسف) کیانی ( پویا دیلم ) -   محمد دهقانی ( شاهین آبپخش )

5 گل
 حمید نادری ( سرخپوشان برازجان )

4 گل

یاسین غلامی ، محمدرضا احمدی ، عباس نجف پور ( توحید بوالخیر ) - محمد کنعانی ، عباس کیانی ، عیسی حجری ( امید گناوه ) - رضوان درویشی ( پتروشیمی جم خورموج ) - حسین محمودی ( سپاهان بوشهر ) - علی اردشیری ( ابوذر دشتستان )


----------------------------------------------------------------------------------------------------

جدول لیگ فوتبال جوانان استان بوشهر93-94«برنا لیگ»

نیم فصل دوم

ردیفتیم هابازیامتیاز
1امید اهرم1226
2پاس گناوه1225
3خلیج فارس برازجان1221
4توحید بوشهر1121
5فجرصبا بوشهر1118
6خیبر اهرم1217
7پارس جم1113
8استقلال بوشهر1111
9جنوب بنک114
10پویا دیلم112جدول گلزنان تا پایان هفته یازدهم 

۱۴گل

-مصطفی حقیری(امید اهرم)-

۹گل

صادق حق رو (خلیج فارس برازجان)-

۸ گل

-ابوالفضل محمد حسنی(انرژی پارس جم)-علیرضا سوقی(پاس گناوه)_

۷گل

  مهدی ماهینی(فجر بوشهر)-یوسف صبری (استقلال بوشهر)

۶ گل

-ابراهیم مظلومی (جنوب بنک)-محمد پولادی(امید اهرم)

۵گل

رضا طاهری  (پاس گناوه)-معراج چاپی(فجر صبا بوشهر)-مهرنام بهمش زاده (جنوب بنک)میلاد رحمانی سرشت ، امین حسن پور و رضا گشنی (توحید بوشهر)-حسن آرمان (خیبر اهرم )

۴ گل

 _حسین بازای(گاز فجر جم)  – بیژن جعفری (پاس گناوه)- میلاد یزدانی (پاس گناوه) -حسین آلبویویلم(فجر بوشهر)-

۳ گل

حامد زنده بودی (امید اهرم)


----------------------------------------------------------------------------------------------------


جدول لیگ فوتبال نوجوانان استان بوشهر94-93جام(نسل نو)ردیفتیم هابازیامتیاز
1استقلال بوشهر1332
2ایرانجوان بوشهر1325
3بستانجوان عسلویه1325
4پیروزی برازجان1324
5امید گناوه1323
6خیبر اهرم1320
7ایرانجوان خرموج1311
8سپاهان گناوه1310
9پویا دیلم137
10ایرانجوان کنگان--


جدول گلزنان لیگ نوجوانان استان بوشهر جام نسل نو تا پایان هفته هشتم 

۱۵گل
امیرحسین موسوی(امید گناوه)-
۱۱ گل
مهدی زنده بودی(استقلال بوشهر)
۸ گل
رسول غلامی(استقلال بوشهر)-رضا بهی(پیروزی برازجان)
۷ گل
نیما خالق پناه(ایرانجوان بوشهر)-عبدالرحیم محبوبی(بستان جوان عسلویه)- دانیال زارعی (خیبر اهرم)
۶ گل
 رضا خنسیر(ایرانجوان بوشهر) - محمد روان آور (پیروزی برازجان)
۵ گل
-محمد رضا احمدی(استقلال بوشهر) -احمدقاسمی(ایرانجوان کنگان)- حسین بهادر(خیبر اهرم)-امید طباطبایی(امید گناوه)- آرش خلیفه برازجانی و مجید ابراهیمی (پیروزی برازجان) -علی عباس پور(خیبر اهرم)-درباره ما
Profile Pic
اینجانب علیرضا صیادی هستم متولد(1373/10/22)مربی جوان که کارشناسی ودر حال حاضر در حال تحصیل هستم...... علاقه به حرفه مربیگری در فوتبال را دارم ومدرک مربیگری B و مدرک انالیزوری فوتبال را دارا هستم و ...... در دوره ی بازیگری در تیم های توحید برازجان و دخانیات و برق برازجان بودم که به دلیل علاقه بسیار زیاد به حرفه مربیگری زود از دوره بازیگری کنار کشیدم ....... و در همان دخانیات برازجان بدون مدرک مربیگری کنار اقای هادی فتحی در رده ی نوجوانان و جوانان مشغول به کار شدم که سومی در نوجوانان و هفتمی در جوانان بدست اوردیم............... دورها ی مربیگری رازیر نظر آقایان گیشویی،حمید معماری،ناصر ابراحیمی،مرتضی تقوی،,مجید جلالی گذرانده ودر سال اول مربگری خود(سال 18/12/1391) در تیم فوتبال پیروزی برازجان با آقای علیمراد احدی در رده ی 11 سال مقام قهرمانی در استان را بدست آوردیم و بعد به بزرگسالان پیروزی برازجان لیگ شهر کنار آقای امین فتحی مشغول به کار شدم که نتوانسته به زیر گروه استان برویم......... و در حال حاظر در آکادمی فوتبال پارس دشتستان فعالیت میکنم و از این حیس در کنار تحصیل برای افزایش دانش علمی ورزشی خود به کلاس های که از سوی فدراسیون ،کانون مربیان فوتبال برگذار می شود میروم.......
اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • نظرسنجی
  با برگذاری مسابقات جام حذفی برای رده های پایه فوتبال موافق هستید؟


  دانلود فرم ها
  مطالب پزشکی فوتبال


  مطالب بدنسازی


  آمار سایت
 • کل مطالب : 338
 • کل نظرات : 55
 • افراد آنلاین : 2
 • تعداد اعضا : 17
 • آی پی امروز : 40
 • آی پی دیروز : 52
 • بازدید امروز : 343
 • باردید دیروز : 189
 • گوگل امروز : 16
 • گوگل دیروز : 6
 • بازدید هفته : 2,973
 • بازدید ماه : 5,814
 • بازدید سال : 35,150
 • بازدید کلی : 1,135,138
 • کدهای اختصاصی

  پیچک

  Generate your flash banner free online آموزش فوتبال - مرجع تخصصي آموزش فوتبال

  رنک الکسا

  پیج رنک

  دریافت کد پیغام خوش آمدگویی

  دریافت کد پیغام خوش آمدگویی

  با سلام به مربیان محترم به دلیل درخواست شما سعی خواهیم داشت قیمت ها را کمتر کرد و تخفیف مورد نظر را به زودی اعلام خواهیم کرد باسپاس.