با برگذاری مسابقات جام حذفی برای رده های پایه فوتبال موافق هستید؟
(47.36%) 27
بله
(52.63%) 30
خیر

تعداد شرکت کنندگان : 57