با برگذاری مسابقات جام حذفی برای رده های پایه فوتبال موافق هستید؟
(50%) 27
بله
(50%) 27
خیر

تعداد شرکت کنندگان : 54